fbpx

Mental coaching

Coaching hjelper deg å identifisere og eliminere de mentale hindrene som står i veien for din livskvalitet.

 • Fungerer du dårligere enn du ønsker, med stadige negative tanker, uro og usikkerhet?
 • Føler du deg stadig underlegen og utilstrekkelig, selv om en annen del av deg tenker at du ikke har grunn til å føle deg sånn?
 • Irriterer du deg over at du ikke klarer å tenke, føle og handle mer konstruktivt?

Kanskje vet du til og med noenlunde hva som er lurt å gjøre i ulike situasjoner, men du gjør det ikke i praksis?

Som å si nei når du mener nei, legge fra deg jobb i stedet for å gruble, bry deg mindre om hva andre mener, være mer snill og raus med deg selv, trene mer eller spise sunnere?

Utfordringen er å sette intensjon ut i handling når du står i “kampens hete” – i livets ulike utfordrende situasjoner.

Styrk din robusthet

Du søker utvikling, fordi du ønsker mer for deg selv.

Du ønsker verktøy for å bli en mer stabil, trygg og balansert utgave av deg selv.

En som er mindre påvirket av det som skjer utenfor deg selv, også i press og motgang.

Du ønsker å leve mer samstemt med egne mål og verdier.

En som gjør det beste ut av ressursene sine, og som våger å stole på seg selv.

En som føler seg verdifull og trygg.

En som er robust.

Lær selvledelse

Min ekspertise som coach er å bistå deg med effektive mentale teknikker for å fylle gapet mellom ønske og adferd. 

Formålet med coaching er å lære selvledelse, slik at du får verktøy til å endre de destruktive vanemønstrene som i dag står i veien for egen utvikling.

Uansett mål er verktøyene du lærer universelle.

Stikkord for prosessen er bevisstgjøring, motivasjon, læring, innsikt og handling.

Ingen coachingprosess er lik, og jeg tilrettelegger for deg og dine behov.

Eksempler på temaer jeg jobber med som coach er:

Stressmestring, overansvar, balanse, grensesetting, prioriteringer,  robusthet, selvfølelse, selvtillit, handlekraft, motivasjon, verdibevissthet, veivalg.

Med basis i anerkjente mentale teknikker fra moderne coachingpsykologi guider jeg deg til kjernen av det som i dag svekker din psykiske motstandskraft.

Hva kan coaching bidra til? 

 • En mer stabil følelse av indre trygghet og verdighet sammen med andre.
 • Mer ro framfor stress, slik at du tar valg og beslutninger med et klart hode i tråd med egne mål og verdier.
 • Større tillit til egne evner og beslutninger, selv når det butter imot og andre mener mye.
 • Økt evne til å bruke energien din på det du får gjort noe med, og gi slipp på det som er utenfor din kontroll.
 • Tydeligere kommunikasjon overfor andre om egne tanker, følelser og grenser.
 • En bedre evne til å ivareta en god helse (kosthold, trening, søvn etc.) slik at du kan leve lenge og godt.
 • Klarhet i hva som er viktig for deg, hva som motiverer deg – dine styrker og svakheter.

Nysgjerrig på om coaching er rette løsningen for deg?

Fortell om deg selv, hva du står i akkurat nå og hva du trenger hjelp til.

Deretter setter vi opp en avtale for en uforpliktende telefonsamtale, for å finne ut om jeg er rette coachen for deg.

Om coachingprosessen

Coaching er en prosess over tid med bevisstgjøring, endringsarbeid og øving, og er ikke en kvikk-fiks. Derfor tar jeg aldri kunder inn for enkelttimer.

En coachingprosess varer normalt fra 3-6 måneder. De første 2-3 samtalene er ukentlig, deretter spres de utover med 3-6 ukers mellomrom.

Jeg coacher basert på NLP nevrosemantikk som bygger på kognitiv psykologi. Enkelt sagt betyr det at forklaringsmodeller, kartleggingsmetodikk og endringsteknikker er basert på et premiss om at tankene våre, meningsdannelsen vår, påvirker følelsene og handlingene våre.

Dette er en form for coaching som går dypere enn tradisjonell prestasjonscoaching. Coachingsamtalene bringer deg til roten av utfordringene dine.

Det er en målrettet, systematisk og helhetlig prosess der du lærer å identifisere og endre dypere lag av begrensende meningsdannelse, overbevisninger, holdninger og emosjonelle drivkrefter.

Coachingprosessen er delt i tre faser.

 • I fase 1 (de første 1-3 samtalene) kartlegger vi hvor du er i dag (og hvor du vil), og hva som er de drivende, underliggende årsakene til utfordringene dine. Hensikten med fase 1 er å bli bevisst egne begrensende tankemønstre, hva som trigger dem, og hvordan de utspiller seg og påvirker følelsene og handlingene dine.

Når vi har avdekket årsakene til utfordringene dine, og du har tilstrekkelig bevisstgjøring om hvordan de trigges, har vi informasjon nok til fase 2: Endringsarbeidet.

 • I fase 2 får du verktøy og konkrete mentale teknikker for å endre begrensende mønstre til nye og mer støttende måter å tenke, føle og handle på. Du øver på teknikkene mellom samtalene våre.
 • I fase 3 jobber vi med øving, repetisjon og forsterking av de nye vanene, slik at de blir en mer og mer naturlig og automatisk del av din måte å tenke, føle og være på.

Det er mulighet for å forlenge prosessen etter behov. Mange velger å holde kontakten videre, med «vedlikeholdstimer» et par-tre ganger i året.

Prosessen inkluderer 

 • 7 samtaler a 90-120 minutter, spredt over en periode på 3-6 måneder.
 • Tilgang til en nettbasert kursportal via min hjemmeside med videoleksjoner, verktøy og artikler som støtter deg i endringsarbeidet, og som du beholder tilgangen til også etter endt prosess.
 • Lydfiler med guidede mentale øvelser for øving og forsterkning av nye tankemønstre mellom samtalene.
 • Jeg er tilgjengelig på e-post og kortere samtaler på telefon etter behov mellom treffene våre.

Jeg har kun et begrenset antall kunder jeg jobber med en til en.

Din investering for en hel prosess: 25.000,- (ink. moms)

Mange av mine kunder får coachingen dekket av arbeidsgiver.

Hvis du er nysgjerrig på coaching, inviterer jeg deg til å sende meg en e-post, der du forteller om din nåsituasjon, hva som er problematisk i livet ditt akkurat nå, og hva du ønsker å oppnå med en endringsprosess.

Videre avtaler vi en telefonsamtale for å finne ut om jeg er rette coachen for deg. Min e-post er mariann@marianndeila.no .

Jeg ser fram til å høre fra deg!

Coachingmetodene

I min coaching benytter jeg i hovedsak to systemer som begge bygger på nevrosemantikk; Quantum Leap Coach System og The Meta-Coach System. I tillegg bruker jeg teknikker og øvelser fra coachingprogrammet Coaching Genius (også kalt APG), som er selve flaggskipet i nevrosemantikken.

Øvelsene er konkrete verktøy som hjelper deg å ta endringen fra tanke (hode) til handling (kropp). For én ting er å vite kognitivt hva du trenger å gjøre for å nå målene dine, en annen ting er å gjøre det i praksis. Vi jobber med andre ord ikke bare med tankene, men også med følelsene/sansene.

Forholdet mellom coach og coachee (den som coaches) er et likeverdig partnerskap, og coachingen er et dynamisk samspill mellom de to partene. I prosessen er det dine verdier, mål og interesser som står i fokus, og du er selv katalysatoren i prosessen til egen utvikling og vekst.

Mitt ansvar er å tilrettelegge for deg ved å stille spørsmål, gi feedback og ved å være en ekspert på prosessen for din endring.

Min faglige bakgrunn

Jeg er sertifisert coach i Den Norske CoachForening.

Jeg er utdannet Quantum Leap Business Coach hos CoachTeam i Oslo. Kriteriene for sertifiseringen finner du her.  

Jeg er også internasjonalt sertifisert Meta-Coach (Associate Certified Meta-Coach) via Meta-Coach Foundation. I tillegg er jeg sertifisert trener i NLP Nevrosemantikk via International Society of Neuro-Semantics.  Det innebærer at jeg er sertifisert til å utdanne andre coacher i NLP og nevrosemantikk.

Jeg underviser i kommunikasjon og selvledelse hos Mentalskolen. Mentalskolen er godkjent av Den Norske CoachForening, og tilbyr både kortere kurs samt en profesjonell coachutdanning. Les mer om de ulike kursene her.

Jeg har også en bachelor i journalistikk fra Høgskulen i Volda (2002), og en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2008). Jeg har jobbet ni år som nyhetsjournalist i ulike medier, og fire år som strategisk analytiker i politiet. Ønsker du å lese historien om hvorfor jeg valgte å si opp fast jobb i politiet for å starte eget firma som coach og trener i 2013, les her. 

Handlekurv
Skroll til toppen